Najważniejsze informacje o komorach chłodniczych

Chłodnictwo to dział techniki, który zajmuje się odprowadzaniem ciepła ze środowiska, chłodzonego w celu otrzymania i utrzymania temperatur niższych od ciepłoty otoczenia. Największe zastosowanie znajdziemy w utrwalaniu żywności. 

Komora chłodnicza to zamknięta powierzchnia otoczona przegrodami o dużej izolacyjności cieplnej a także paroszczelności, w której utrzymywana jest stała temperatura zgodna z wymaganiami dotyczącymi przechowywanych wyrobów. 

W zależności od utrzymywanych temperatur, komory dzielą się na:

    • komory chłodnicze – zakres temperatur 0 do +10C

    • komory mroźnicze – zakres temperatur -5 do -25C

    • komory morźnicze głębokiego mrożenia – temp. ok. – 30C

    • komory z atmosferą kontrolowaną. 

Chłodnie to profesjonalne narzędzia dedykowane do przechowywania produktów świeżych, mrożonych w ustalonych warunkach. 

Komora chłodnicza wyposażona jest w chłodnię i agregat chłodniczy, które pozwalają zredukować i zachować niezmienną temperaturę w pomieszczeniu. 

W zależności od specyfikacji technicznej budynku oraz poszczególnych wymogów jesteśmy w stanie wyszczególnić komory murowane wolnostojące, modułowe, wykonane z płyt poliuretanowych oraz montowane całościowo we wnętrzu budynku. W związku z wymogami bezpieczeństwa materiał, z którego wykonane są komory chłodnicze cechuje się wysoką odpornością na ściskanie i gnicie, bezwonnością, ognioodpornością a także statecznością chemiczną. Jest on również łatwy do utrzymania w czystości oraz, a także pozwala na utrzymanie wysokich wymagań sanitarnych.  

Komory chłodnicze używane są m.in. w fabrykach produkcyjnych, przetwórniach oraz przechowalniach owoców, restauracjach oraz w placówkach służby zdrowia. 

Mechanizmy te tworzą również nieodzowny kawałek wyposażenia samochodów-chłodni, czyli pojazdów służących do przewozu żywności, leków oraz innych substancji chemicznych. 

Warunki, jakie muszą być spełnione w chłodni, zależą od rodzaju przechowywanych w niej wytworów. Temperatura zadana w chłodni może też zależeć od spodziewanego czasu przechowywania, a również od tego, czy ma w niej być umieszczony świeży produkt, który później będzie zamrożony.

Komora chłodnicza składa się nie tylko ze ścian, podłogi, sufitu i drzwi. To szereg rozwiązań technologicznych, które mają za zadanie utrzymać ustaloną temperaturę we wnętrzu urządzenia. W komorach powinno się także zapewnić właściwy poziom wilgotności oraz przepływu powietrza. 

Agregat chłodniczy – co to za urządzenie?

Agregat chłodniczy jest punktem centralnym każdej komory chłodniczej. Jest to urządzenie służące do chłodzenia płynu procesowego. Może składać się on z pojedynczego urządzenia typu Monoblok, jak również całościowej kompozycji typu split składającej się z agregatu, chłodnicy i instalacji łączącej oba urządzania. Agregaty chłodnicze można znaleźć dokładnie tam, gdzie obniżona temperatura jest konieczna do magazynowania towarów lub utrzymania ściśle określonych warunków pracy. Działanie agregatu chłodniczego zbliżone jest do pracy pozostałych urządzeń chłodniczych jak np. klimatyzacji. Opiera się ono na kompresji lub absorbcji pary. Cały przebieg rozpoczyna się w pierwszym podzespole, czyli parowniku, gdzie panuje niska temperatura i jednocześnie niskie ciśnienie, krąży freon, czyli czynnik chłodniczy. Początkowo znajduje się on w stanie ciekłym, jednak pobierając energię cieplną od wyrobów znajdujących się we wnętrzu komory chłodniczej zaczyna parować. Agregat zasysa czynnik chłodniczy i zwiększa ciśnienie, a także podnosi temperaturę. Następnie zostaje przetransportowany do skraplacza, gdzie rozpoczyna się proces jego skraplania. Tym oto sposobem oddaje on zgromadzoną dotąd energię. W momencie, w którym czynnik roboczy przeniesie się ponownie do stanu ciekłego jest przenoszony do tzw. zaworu dławiącego – zadaniem tego elementu jest obniżenie ciśnienia płynu, a tym samym znaczące obniżenie jego temperatury. W chwili, w której czynnik chłodniczy powtórnie zostaje przeniesiony do parownika cykl chłodzenia zaczyna się od początku. 

Chłodnictwo przemysłowe – poznaj jego dzieje 

Pierwsze zastosowanie komór chłodniczych sięga okresu zamierzchłego. Do magazynowania żywności stosowano rozpadliny wydłubane w lodzie ewentualnie śniegu. Już wówczas próbowano w taki sposób wydłużyć świeżość posiadanych produktów. W historii ludzkości woda w postaci lodu znajdowała bardzo długo zastosowanie. Praktycznie lodem posługiwano się do połowy XX wieku, a i dzisiaj lód jest stosowany w składach chłodu. 

Początkowe lata dwudziestego wieku to głównie chłodnictwo przemysłowe bazujące na takich czynnikach jak amoniak a okresowo dwutlenek węgla. 

Chłodnictwo przemysłowe daje możliwości dla wielu branż na całym świecie. Mimo iż kojarzy się przede wszystkim z chłodniami i mroźniami, oferuje o wiele więcej zróżnicowanych zastosowań, których zadaniem jest sprawienie ustalonych kryteriów do magazynowania wyrobów a także wykonywania określonych procesów przemysłowych. 

Chłodnictwo przemysłowe to również systemy, które są wykorzystywane w kompleksach użytkowych i komercyjnych. Rozwijająca się wielorakość systemów chłodniczych decyduje o tym, że branża chłodnicza ciągle się rozwija. 

Podobnie jak w innych branżach, również w chłodnictwie przemysłowym coraz większą wagęuwagęprzywiązuje się do zagadnień przyjaznych dla środowiska naturalnego. Rozwiązania te wyróżniają się wysoką skutecznością, jednocześnie ograniczając popyt na energię lub wykorzystują odnawialne źródła energii. W każdym kolejnym eoku chłodziwa wykorzystywane w układach chłodzenia szaf chłodniczych cechują się coraz to niższą szkodliwością dla otoczenia a w przyszłości mają zostać wyeliminowane przez naturalne czynniki chłodnicze. 

Jaki jest koszt budowy komory chłodniczej?

Faza projektowania komory chłodniczej jest fundamentem skuteczności przyszłej instalacji. Także od tego w jaki sposób będzie zaprojektowana instalacja do mroźni będzie zależeć jej finalny koszt. Zależnie od rodzai produktów należy zdecydować się na odpowiedni rodzaj konstrukcji, który zapewni optymalne warunki do przechowywania. 

Najistotniejszym czynnikiem, który decyduje o koszcie budowy komory chłodniczej jest wielkość pomieszczenia oraz,a także jego przeznaczenie. Następnym czynnikiem, który oddziałowuje na koszt jest poziom temperatury jaki ma zostać zapewniony w pomieszczeniu. Ważne jest tu dostosowanie wydajności agregatu chłodniczego, który pozwoli uzyskać stałą temperaturę powietrza. Równie istotne jest miejsce montażu chłodni. Należy bowiem wziąć pod uwagę grubość ścian, których funkcja to skutecznie oddzielać zewnętrzną temperaturę od tej, która panuje w chłodni. Warstwa izolacyjna oraz to jaka zostanie wybrana w najbardziej” rzutuje na przyszłe koszty utrzymania pomieszczenia chłodniczego. 

W trakcie projektowania komory chłodniczej warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jak często pomieszczenie będzie otwierane przez osoby trzecie i jak dużo towaru będziezostanie w nim magazynowane. Stopień zaawansowania konstrukcji a także konieczna moc, która musi wychłodzić powierzchnię użytkową, a także jej wyposażenie np. meble chłodnicze to dodatkowe czynniki, które będą mieć wpływ na cenę montażu chłodni.