Czy wielkość miasta ma znaczenie podczas egzaminu na prawo jazdy?

Gdańsk czy Kościerzyna – egzamin na prawo jazdy to zawsze wyzwanie. Mówi się, że liczą się zdolności zdającego, a nie miejscowość, w którym(ej) przystępuje się do egzaminu. Jednak spojrzenia na ten temat są podzielone. Oczywiście jak zwykle prawda leży gdzieś pomiędzy. Część osób uważa, że łatwiej przystępuje się do egzamin(u) na prawo jazdy w małych ośrodkach, inni z kolei uważają, że korzystniejszym wyjściem jest egzamin w dużym mieście. Jakie są wady i zalety obu tych opcji?

Czym może nas zaskoczyć egzamin na prawo jazdy w większym mieście?

Bezsprzecznym(ą) plusem egzaminu w większym mieście jest doświadczenie, które można zdobyć w trakcie kursu, jak i właściwego egzaminu. Jazda w większych miastach łączy się z sporym natężeniem ruchu. Tego typu otoczenie uczy wielu rozmaitych sytuacji, które mogą wydarzyć się w przyszłości. Często są to niecodzienne zdarzenia. Co więcej im więcej ruchów przećwiczy się pod okiem nauczyciela, tym lepiej pójdzie radzenie sobie z nimi w pojedynkę. Większe miasto daje sporo możliwości do sprawdzenia swoich umiejętności za kierownicą. Zatłoczone ronda, czy wielopasmowe, trudne skrzyżowania stanowią wyzwaniem(a) dla wielu osób. Nawet tych o większym doświadczeniu.

Poza tym aglomeracje wymuszają również jazdy(ę) wśród autobusami i tramwajami. Standardem są tzw. buspasy – skierowane wyłącznie dla autobusów komunikacji miejskiej lub taksówek. Inne samochody mają zakaz z nich korzystać w określonych godzinach. Kolejnym codziennym składnikiem wielkomiejskiego krajobrazu są tramwaje. Kierowca musi być uważny i spoglądać w lusterka. 

Kolejnym plusem prawa jazdy w większym mieście jest mnogość szkół. Większy wybór daje ciekawsze możliwości. Większa rywalizacja między szkołami dobrze rzutuje na uczniów. Ponieważ aby utrzymać konkurencyjność, szkoleniowcy muszą dawać odpowiednią jakość. 

Pozytywy i negatywy egzaminu w małym mieście

Na pierwszy rzut oka może wydawać się, że w małym miasteczku jest lepsza zdawalność. Nawet jeżeli jest to prawdą, należy zastanowić się nad długofalowymi skutkami.

Ucząc się jeździć w małej miejscowości uczeń raczej nie spotka tramwajów. Także autobusów i pozostałych pojazdów powinno być mniej. Ilość pieszych także się zmniejsza. Generalnie natężenie ruchu jest nieporównywalnie mniejsze. Co więcej w małym miasteczku mniej będzie trudnych skrzyżowań czy innych ciężkich manewrów. Mniejszy(e) natężenie ruchu pozwala na dłuższy namysł zanim podejmie się decyzję(i) za kierownicą. I owszem, wydawać się może, że jest to czynnik pomocny podczas egzaminu. Ale w tym miejscu pojawia się inna kwestia – w jakim celu człowiek zdaje egzamin na prawo jazdy? 

Jeśli z dokumentu będzie się korzystać rzadko, wtedy niewielkie miasto wydaje się perfekcyjnym miejscem na egzamin. Mniej aut i pieszych, więcej czasu i spokoju na decyzje – wydaje się łatwe. Jeśli jednak samochód ma służyć często wtedy lepszym(ą) pomysłem jest większe miasto. Doświadczenie, które można zdobyć w bardziej ruchliwym mieście, zazwyczaj przynoszą korzyści w życiu.

Prawda jest taka, że mimo tych dywagacji większość wybierając ośrodek(ku) ruchu drogowego kieruje się miejsce(m) zamieszkania. Ważne jest by punkt, w którym przystępuje się do egzaminu było jak najbliżej. 

Decyzję o tym, jaki rodzaj miasta jest lepszy dla egzaminu na prawo jazdy, trzeba podjąć indywidualnie. Powinno się wziąć pod uwagę preferencje i wskazać cel – w jakim celu będzie służyło prawo jazdy w Kościerzynie po egzaminie. Jeśli ma ono być wykorzystywane w pracy zawodowej, warto zebrać jak najwięcej obycia z kierownicą pod okiem instruktorów. Nawet jeśli początkowo będzie się popełniane(ć) pomyłki – refleksje z nich wyciągnięte mogą okazać się bezcenne.

Homologacja pojazdu – wykonać badania homologacyjne?

Organy UE od pewnego okresu zachęcają swoich członków do obniżania emisji CO² w celu dbałości o klimat. Jednym z największych emitentów spalin do atmosfery poza przemysłem i energetyką, są auta. Między innymi w związku z tym, producenci pojazdów zobligowani są, we współpracy z odpowiednimi agendami rządowymi, do przeprowadzania homologacji pojazdów. Czym w ogóle są badania homologacyjne? Kto powinien je wykonać  i jak od strony prawnej prezentuje się to zagadnienie?

Czym są badania homologacyjne?

Homologacja pojazdów wymagana jest dla nowo wyprodukowanych samochodów. Jest ona fundamentem do stworzenia szczegółowego opisu pojazdu – w aspekcie technicznym. i identyfikacyjnym. Badania homologacyjne polegają na przeprowadzeniu serii sprawdzianów komparujących stan pojazdu z normami technicznymi wskazanymi przez regulatora. Spełnienie wymogów homologacyjnych jest konieczne, żeby nowy samochód został zalegalizowany do sprzedaży. Testy homologacyjne dotyczą nie tylko dla sam(ego) pojazd(u), ale też jego wnętrze(a) i elementów, składających się na całość. Wskazana jednostka przygląda się pojazdowi i na podstawie konkretnych norm przyznaje lub nie odpowiednie świadectwo. Uzyskanie świadectwa homologacyjnego przez automobil jest oznacza, że auto zgodnie z obowiązującymi przepisami może w stu procentach legalnie poruszać się po ulicach na obszarze Unii Europejskiej. Obowiązek przeprowadzenia badań homologacyjnych dotyczy nowych aut, a także takie, w których właściciele dokonali poważne(ych) zmian(y) {w konstrukcji|w budowie|konstrukcyjne(ych). Znaczy to, że o otrzymanie świadectwa homologacji mogą wnioskować wyłącznie producenci aut, lub działający z ich polecenia osoby trzecie.

Homologacja pojazdu – ujęcie prawne 

Unia Europejska jest instytucją, która stara się ujednolicać regulację na wielu aspektach codziennego życia. Tak też stało się w przypadku sektor(a)em samochodowym(ą). W 2007 roku powstała dyrektywa, która ustaliła ramy prawne(y) związane z homologacją samochodów i ich komponentów, mająca moc wykonawczą w obrębie państw wchodzących w skład wspólnoty. Dyrektywa ta ułatwia producentom samochodów proces wprowadzania na rynek nowych modeli pojazdów. Dzięki jednolitym przepisom, firmy z branży automotive, po uzyskaniu niezbędnych wyników badań homologacyjnych {mogą|{mają prawo zgodnie z prawem rejestrować i handlować samochodami na terenie wszystkich państw członkowskich.

Kto podbija zaświadczenie homologacyjne?

W Polsce jednostką odpowiednią(m) do wydawania decyzji w sprawie homologacji koherentnej ze wskazaniami Unii jest Transportowy Dozór Techniczny. Organ ten działa na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 2015 roku. Organ wykonawczy zleca realizację badań niezależnym instytucjom badawczym. instytucje te, to zatwierdzane przez władze instytuty bądź też przedsiębiorstwa specjalizujące się w tego rodzaju badania(ch). Po otrzymaniu sporządzonym(ego) przez nie raportu, jeśli wynik badań jest pozytywny, wydawane są odpowiednie dokumenty.

Co więcej, do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego, należy również ocena i kontrola zgodności z prawem certyfikatów homologacyjnych wydawanych przez inne kraje członkowskie.

Co ponadto musisz wiedzieć o badaniach homologacyjnych?

Badania homologacyjne powinny przejść nie tylko samochody, ale też wszelkiego rodzaju przyczepki, naczepy, maszyny rolnicze, czy motory. Także części pojazdów i elementy ich wyposażenia zobowiązuje się do uzyskania badań homologacyjnych – są to dla przykładu: zbiorniki paliwowe, reflektory czy sygnały dźwiękowe. Nie istnieje konkretny(a) lista(y) części podlegających obowiązkowi homologacji. Odnosi się to do całej grupy, bez konkretnych wytycznych.

W Polsce cena homologacji każdego z pojazdów całojezdnych to wydatek rzędu 1600 zł. Badania homologacyjne części i elementów wyposażenia pojazdów są natomiast czterokrotnie niższe i kosztują 400 zł.

Fundamenty jazdy samochodem dla uczących się

Instruktorzy nauki jazdy zbyt wiele uwagi skupiają na tłumaczenie zasad mających hipotetycznie ułatwić zdanie egzaminu. W związku z tym na odczep się podchodzą do podstaw techniki kierowania, których posiadanie jest niezbędne do tego, żeby komfortowo i bez większych komplikacji przejść przez egzamin praktyczny.

Obowiązkiem instruktora jest pokazać osobie szkolonej nie tylko prawidłowe ułożenie fotela i kierownicy, ale także to, w jaki sposób korzystać z mechanizmów kierowania pojazdem. 

Aby właściwie i precyzyjnie władać pedałem przyspieszenia, hamulca oraz sprzęgła, należy oprzeć obydwie pięty o podłogę pojazdu. Stwarza to stabilny punkt podparcia, zwłaszcza wtedy, gdy trzeba sterować przy niewielkich prędkościach. Niby takie oczywiste, jednak warto zdać sobie sprawę, jak wiele ludzi naciska sprzęgło, utrzymując stopę w powietrzu w związku z tym nie mając odpowiedniej kontroli.

Dźwignie i przełączniki zostały zaplanowane tak, żeby ich używanie było bardzo ergonomiczne. Lata, kiedy do włączenia biegu lub kierunkowskazu musieliśmy wkładać siłę, zostały już dawno za nami. We współczesnym pojeździe można niekiedy odnieść uczucie, że przełączniki są niezwykle delikatne. Prawda, korzystanie z nich ma być wręcz podświadome. To dodatkowa rzecz, którą osobom które rozpoczynają naukę jazdy należy wyjaśnić. 

Każdy posiadający prawo jazdy musiał zaliczyć kurs a później egzamin. Niektórym wyszło to sprawniej, niektórym gorzej. Jednak sama w sobie nauka jazdy nie jest skomplikowana. Za pierwszym razem, kiedy usiądzie się za kierownicą czuje się podekscytowanie, czasem połączone ze strachem a czasami z niewątpliwymi obawami przed czymś obcym oraz niewiadomym. I tutaj również, jak podczas poznawania czegoś nowego wszystko zdaje się obce oraz trudne. Podczas jazdy samochodem w tym samym czasie musimy robić nawet kilka czynności jednocześnie – trzymać kierownicę, dodawać gazu albo hamować, spoglądać w lusterka, włączać kierunkowskazy, patrzeć się na drogę, itd. Dla kogoś, kto wsiada po raz pierwszy za kierownicę mnogość tych rzeczy może być przerażający, ale nie należy się zniechęcać.  Podczas nauki jazdy i nabywania praktyki trudność nieustannie się zmniejsza, aż w ostateczności zamienia w swobodne, zapamiętane reakcje.

Czy poruszanie się pojazdem po Gdańsku jest skomplikowane?

Przemieszczanie się autem na siedzeniu kierowcy daje wiele frajdy. Oprócz tego, że jest to wyjątkowo praktyczne i niezastąpione warto także nadmienić i podkreślić, że kierowanie samochodem daje swobodę i wolność. Dodatkowo przydaje się w mnóstwie sytuacji życia codziennego zarazem w tych trywialnych, jak i pilnych przypadkach. Niemniej jednak jak każdej rzeczy także jazdy samochodem należy się przyuczyć.

Poruszanie się w mieście związane jest zazwyczaj z wolną jazdą i staniem w korkach. Przy takim rytmie kierowania pojazdem niezwykle istotna jest technika jazdy pojazdem. Dla nowicjuszy jest kilka istotnych porad. Warto zwrócić uwagę na swój styl jazdy i dostosować się do przepisów a także innych uczestników ruchu drogowego. Za szybka lub za powolna jazda mogą doprowadzić do ciężkiego wypadku.

Tkwienie w korkach, zwłaszcza w dużym mieście, kojarzyć się może ze zdenerwowaniem. Mimo wszystko, gdy styk jazdy jest płynny, kierowca pozostaje skupiony na drodze a także nic go nie rozprasza, to nawet przejazd po zatłoczonym mieście idzie sprawnie. 

Kierujący poruszający się po Gdańsku mogą przemieszczać się przyjemnie a infrastruktura działa im na korzyść. Biorąc powyższe pod uwagę nauka jazdy w Gdańsku zalicza się do jednych z mniej wymagających. W dorocznym plebiscycie miast przyjaznych kierowcom Gdańsk wypadł całkiem nieźle i zdobył drugie miejsce. Nauka jazdy w takich okolicznościach jest zdecydowanie bardziej przyjemna oraz mniej nerwowa. Łatwiej w trakcie nauki jazdy skupić się na szlifowaniu technicznych kwestii aniżeli na stresowaniu wzmożonym ruchem lub niedostępnością miejsc parkingowych. 

Parkowanie w miastach potrafi czasem wywołać wściekłość nawet u najspokojniejszych kierujących. Niedostatek wystarczająco rozbudowanej infrastruktury do parkowania znacznie zaniża komfort właścicieli samochodów. Na szczęście w Gdańsku jest poprawnie rozbudowana struktura Park’n’Go, dzięki czemu nie ma problemu wolnych stanowisk do parkowania.

Zdajesz egzamin na prawo jazdy – o tym pamiętaj

Prawo jazdy jest niemal nieodzowne do poruszania się w dzisiejszym(ych) świecie. Postęp sektora transportowej(ego) czy dostawczej powoduje zapotrzebowanie na kierowców. Galopująca urbanizacja i coraz większe dystanse między określonymi miejscami w miastach, też sprzyjają przemieszczaniu się autem. Nauka jazdy – w Gdańsku Wrocławiu czy Rzeszowie – non-stop jest na nią zapotrzebowanie. Jak wygląda przygotowanie się do egzaminu? Czym kierować się podczas wyboru szkoły nauki jazdy?

Najpierw badania

Gdy już zdecydujesz się na naukę jazdy, inicjacyjnym krokiem jest wybranie się do jednostki, która(y) przygotuje Cię należycie do egzaminu. Szkoła pomoże Ci w rejestracji numeru PKK (Profil Kandydata na Kierowcę), jak również pomoże w realizacji badań lekarskich. Doktor oceni stan Twojego zdrowia – widzenie, słuch, trzymanie równowagi. Jeśli nie będzie niczego niepokojącego, otrzymasz zaświadczenie uprawniające do starania się o prawo jazdy. Co w dalszej kolejności? 

Poznaj działanie w teorii

Wtedy, zanim zasiądziesz za kółkiem, warto zapoznać się z teoretyczną aspekt zagadnienia. Koniecznym jest by rozumieć przepisy ruchu drogowego, znać i potrafić co mówią nam znaki mijane na jezdni. W trakcie nauki teoretycznej osoba szkolona zazwyczaj działa w oparciu o podręcznik zapewnionego przez szkołę jazdy. W ramach szkolenia teoretycznego oprócz zasad(ami) prawidłowego jeżdzenia po ulicy, kursant zdobywa wiedzę o budowy(ie) i pracy silnika i auta, oraz działania w niecodziennych czy ryzykownych sytuacjach. Ważne jest, aby testować status swojej wiedzy rozwiązując testy(ów), dzięki temu przyzwyczajając umysł do państwowego egzaminu teoretycznego.

Jeździj

Kiedy znamy już teoria(ę), czas na praktykę! Uczeń musi wyjeżdżenia w towarzystwie szkoleniowca co najmniej trzydziestuści godzin lekcyjnych. Przyszły kierowca uczy się kierować zarówno na placu manewrowym, jak i na szlakach ogólnodostępnych, między innychmi kierujących. W trakcie szkolenia przyszły kierowca powinien nauczyć się parkować(ania) samochód(odu) różnymi sposobami, sprawnie dołączać do ruchu i jeździć zgodnie z przepisami. Brzmi odpychająco dla laika? bez obaw, przez non stop towarzyszy Ci zawodowiec, który pomaga i w razie groźnych sytuacji odpowiednio reaguje. Zazwyczaj, w trakcie szkolenia uczęszcza się drogami egzaminacyjnymi, tak aby uczeń mógł zmierzyć się z zadania(mi), które będzie musiał zaliczyć w przyszłości. 

Zapisz się na egzamin i zdaj

Jak już samochód i wydarzenia drogowe nie sprawiają Ci problemu oznacza to, że to już najwyższy czas przystąpić do państwowy(ego) egzamin(u). Żeby to zrobić należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego(WORD) w celu umówienia dogodny(ą)(ego) datę. Najpierw podchodzimy do egzamin(u) teoretyczn(y)ego, jego zdanie pozwala przejść do następnego etapu – praktycznego. Podczas egzaminu praktycznego na prawo jazdy, należy udowodnić wiedzę z tematu wyposażenia auta, zdolnością jazdy po placu i w publicznym ruchu drogowym, jak również parkowania. 

Warto zwrócić uwagę, że każdy ma inne zdolności do kierowania samochodem – ktoś może być świetnym kierowca po zaledwie paru jazdach, inna osoba będzie potrzebowa(ć)ła większej ilości czasu, aby poczuć się pewnie za kółkiem. Ponadto, jazdy doszkalające w Gdańsku, będzie różnić się od nauki jazdy w Krakowie czy Wrocławiu, przez wzgląd na indywidualną charakterystykę tych miast(a). Kiedy czujemy potrzebę, warto skorzystać z jazd wyrównujących oferowanych przez różne jednostki.  

Na jaką jednostkę szkoleniową postawić?

Każdy kandydat na kierowcę, chciałby trafić do takiej(go) ośrodka, dzięki której(emu) będzie mógł łatwo ukończyć proces szkoleniowy. Należy w związku z tym, zanim podejmie się decyzji(ę) zastanowić się, co będzie dla nas najlepsze. Internet podsuwa takie rozwiązania. Obejrzenie witryn lokalnych ośrodków szkolenia, sprawdzenie doświadczenia i poziomu zdawalności, przeczytanie komentarzy i opinii w Internecie – nie potrzeba na to poświęcać dużo czasu, a może to przynieść korzyść.

Jak radzić sobie z uszkodzeniem wtryskiwacza?

Wielu kierowców, którzy posiadają samochody z silnikiem Diesla i taż z układem Common Rail bardzo chętnie znajdują ciekawostki które dotyczą tych mechanizmów, z uwagi na to, że wiedzą, że właściwa eksploatacja oraz użytkowanie diesla może sprawić, iż usterki mogą wystąpić znacznie później, niż w przypadku niewłaściwego stylu jazdy. Sprawdź nasz artykuł po to, aby wiedzieć jak obserwować problemy z wtryskiwaczem, a także jak powinna wyglądać prawidłowa regeneracja wtryskiwaczy

Symptomy awarii wtryskiwaczy – jakie to?

Podają one paliwo,które jest zapalane za pomocą powietrza sprężonego poprzez tłok. Pamiętajcie, że na schłodzonym silniku konieczne jest pośrednictwo za pomocą świecy żarowej. Kierowanie wtryskiwaczami zajmuje się komputer, który wie, jaką dawkę paliwa powinien on dodawać. Zależy to od stylu jazdy i momentowego zapotrzebowania na moc.

Taki układ pracuje idealnie oraz zapewnia nam wyjątkowe osiągnięcia czy też wysoką kulturę funkcjonowania. Problem pojawia się w tym, że nie w każdym przypadku pracuje on w perfekcyjnych okolicznościach. Najczęstszym powodem problemów z wtryskiwaczem jest słabej jakości paliwo. 

W przypadku gdy właściciel pojazdu nie pamięta o okresowej wymianie filtra, tankuje olej napędowy złego pochodzenia, może spodziewać się kłopotów z wtryskiwaczem. 

Z wyżej wspomnianych powodów wtryskiwacz z czasem zaczyna się uszkadzać, aż do ich całkowitego zapchania. Usunięcie osadów będzie niemożliwe bez zasięgnięcia po czyszczenie mechaniczne. Ponadto  wszystkie problemy z wtryskiwaczami zdarzają się zwykle przy dużym przebiegu, najczęściej grubo po 150 000 kilometrów. Niemniej nie jest to zasada. 

W jaki sposób możemy dbać o wtryskiwacze?

Posiadaczy aut na pewno ucieszy fakt, iż wtryskiwacze posiadają odporność na błędną eksploatację auta, czyli dynamiczną jazdę. Jednakże nie znaczy to, że właściciel samochodu nie musi pracować nad swoimi złymi nawykami przecież inne podzespoły w samochodzie nie są tak odporne. Aby wydłużyć żywotność tych podzespołów, należy je czyścić, zarówno doraźnie jak i zapobiegawczo. Kierowca jest zobowiązany do kontroli stanu spryskiwaczy i wykonać takie czynności w momencie pojawienia się pierwszych zabrudzeń. Uważaj gdy nie masz przydatnych umiejętności, ponieważ w łatwy sposób można zapowietrzyć układ paliwowy.

Uszkodzony wtrysk a prowadzenie samochodu

Mechanicy bardzo często słyszą zapytanie o to, czy można jeździć autem z uszkodzonym wtryskiem. Z pewnością jazda takim samochodem będzie bardzo kłopotliwa. 

Warto również nadmienić że zastanawiające odgłosy wtryskiwaczy mogą być spowodowane zawieszonym wtryskiem diesla. Dlaczego jest taki stan rzeczy określane przez osoby zajmujące się mechaniką jako ryzykowne? Na zawieszenie się wtrysku mają wpływ zgromadzone w tym urządzeniu brudy. Jeśli na iglicy czy także dyszy rozpylającej znajdują się osady i nagary. Bezsprzecznie iglica nie umie działać zgodnie ze swym powołaniem, a w tym czasie wtryskiwacz zacina się niezależnie od pozycji, w której aktualnie jest. Stąd już krótka droga do problemów z wtryskami, gdyż zawieszenie wtrysków w takiej pozycji powoduje,że przepływ oleju napędowego nie jest ograniczony barierą wtryskiwacza.

Są to  najczęstsze problemy z wtryskiwaczami – zobacz je!

Musisz mieć w pamięci, że zepsuty wtryskiwacz a także objawy, jakie silnik musi znosić w związku ze stukającymi wtryskami, znacznie obciąża działanie napędu. Kolejny problem, z jakim niekiedy mierzą się użytkownicy to lejące wtryski. Jakie szkody mogą wyrządzić w naszym pojeździe? Najczęściej w wyniku nieszczelności wtryskiwaczy dochodzi do pęknięcia głowicy, ponieważ jej temperatura staje się zbyt wysoka.

Adblue i wysokie ceny – co przyniesie nadchodzący rok?

Od dłuższego czasu, wszystkie samochody, które trafią na rynek Unii Europejskiej muszą spełniać normę Euro 6. Norma ta zakłada zmniejszenie wydzielania tlenków azotu oraz cząstek stałych przez silniki. Obecne przepisy w szczególności dotkną silniki diesla. Producenci samochodów zostali zobligowani do ulepszenia układów oczyszczania spalin. Część modeli musiała zostać wyposażona w katalizator SCR z dodatkiem środka redukcyjnego Adblue. Roztwór Adblue jest kluczowy szczególnie dla bezawaryjnego działania najnowocześniejszych silników wysokoprężnych. Zazwyczaj Adblue dolewany sporadycznie, ale jego niedobór w przypadku niektórych samochodów może całkowicie udaremnić jazdę. Jeśli skończy się ten płyn, silnik przełączy się w tryb awaryjny i nie da się go uruchomić. Niestety, w chwili obecnej duże problemy z kupnem tego środka, a co więcej jego cena bardzo wzrosła.

Co to jest Adblue?

Roztwór Adblue przeznaczony jest do zmniejszenia emisji tlenków azotu szczególnie w silnikach wysokoprężnych. Stosowany jest w pojazdach z silnikiem diesla z katalizatorem SCR, który odpowiada za proces oczyszczania spalin. Pozwala to na spełnianie rygorystycznej normy EURO 6. Z czego składa się Adblue? Jest to mieszanina wody destylowanej (67,5 %) także mocznika (32,5 %). Warto wspomnieć, że płyn Adblue w samochodach ciężarowych stosowany jest już od pewnego czasu, a w przypadku pojazdów osobowych używa się go od czasu wprowadzenia w życie normy EURO 6. Prognozuje się, że w niedługo udział samochodów posiadających zbiornik na Adblue znacznie wzrośnie przez ciągłe zaostrzanie norm emisji. Trzeba pamiętać, że Adblue nie jest składnikiem paliwa, ale środkiem, który miesza się ze spalinami. Pojazdy wyposażone są w osobny zbiornik na ten płyn z wlewem zazwyczaj zlokalizowanym tuz przy wlewie paliwa (w niektórych modelach jest on pod klapą bagażnika lub pod maską).

Roztwór Adblue – znaczny wzrost cen

Należy pamiętać, że skład roztworu Adblue jest bez wyjątku niezmienny bez względu na producenta. Najtańsza opcja to zatankowanie tego płynu z dystrybutora na stacji paliw. Niestety, jest to najczęściej spotykane udogodnienie dla samochodów ciężarowych. Dla pojazdów osobowych polecane są płyny pakowane w kilkulitrowych butelkach. Ostatnio przez wzgląd na drożejący gaz, ceny Adblue również znacząco wzrosły. Z jakiego powodu tak się dzieje? Do wyprodukowania tego roztworu używa się wody destylowanej, a także półprodukt jakim jest amoniak, który uzyskuje się z gazu ziemnego. Cena tego płynu wzrosła aż o 100 %. Wzrost cen uderzy szczególnie w kierowców ciężarówek jeżdżących na dalekie dystanse, ponieważ zużywa ona każdego miesiąca około 350 – 400 litrów. Szacuje się, że pojazd osobowy zużywa około 1,5 litra płynu na 1000 kilometrów,  co w przypadku ceny 3,49 zł/l nie jest wygórowanym kosztem. Mimo tego kierowcy samochodów osobowych kupują zapas Adblue z obawy przed problemami z dostępnością. Warto pamiętać, że silniki wysokoprężne wykorzystujące ten środek nie mogą bez niego być wcale uruchomione.

Dlaczego występują problemy z kupnem płynu Adblue?

Konsekwencją znaczących wzrostów cen gazu jest także kłopot z dostępnością Adblue. Co więcej niektórzy europejscy producenci ograniczyło produkcję amoniaku. Jest to szczególnie spory kłopot zwłaszcza dla firm zajmujących się transportem, które potrzebują dużych ilości Adblue do swoich pojazdów. Poza tym, że ceny dużo wzrosły, to środek kupić można tylko na wybranych stacjach paliwowych, a zapotrzebowanie na niego jest bardzo duże. Część pojazdów ciężarowych w Niemczech nie może jeździć ze względu na braki. Pomimo tego najważniejszy producent Adblue w Polsce zapewnia, że nie planuje zmniejszać produkcji, ale ceny środka nadal mogą bardzo wzrastać. Żeby nie pojawiły się problemy z dostępnością w kraju ograniczył on eksport tego produktu o 20 %.

Jak często trzeba dolewać środek Adblue? 

Adblue jest środkiem wykorzystywanym niemal w każdej ciężarówce, a także w silnikach diesla najnowszej generacji. Jego zadaniem jest chronić środowisko. Ze względu na skaczące ceny i kłopoty z ze stanami magazynowymi, należy mieć świadomość jaka jest wydajność tego płynu. Na szczęście Adblue nie trzeba uzupełniać tak często jak paliwa. Oczywiście jego wykorzystanie jest zależne od rodzaju silnika i stylu jazdy. Szacuje się, że 1 – 1,5 litra starcza na pokonanie 1000 km samochodem osobowym. Zbiornik na Adblue w takich samochodach jest w stanie pomieścić kilkanaście litrów środka. Fachowcy proponują, aby wlewać 10 litrów po każdym przejechaniu 10 000 kilometrów. Adblue nie jest wymagającym dodatkiem, mimo to posiada znaczący wpływ na ochronę środowiska, i oszczędności przy zużywaniu paliwa.

Jakie pułapki podczas nauki jazdy samochodem mogą nas spotkać na Śląsku?

Każdy kandydat na kierowcę myśli o tym jak będzie wyglądał kurs, a później egzamin na prawo jazdy w Zabrzu. Nauka jazdy autem należy do mocno stresujących przeżyć, a dodatkowe utrudnienia w postaci skrzyżowań, rond i parkingów pod sklepami, potrafią bardzo zniechęcić. Dobrze jest wiedzieć co może wydarzyć się podczas kursu na prawo jazdy w Zabrzu.

Jakie pułapki czekają nas na egzaminie na prawo jazdy?

Nie ważne jest to w jakim miejscu uczymy się jeździć, musimy przygotować się na pułapki. W każdej miejscowości są ciężkie ronda i nieciekawe krzyżówki. Egzaminatorzy mają w zwyczaju kierować kursantów jednokierunkowymi drogami lub jeździć przez skomplikowane ronda. Oczywiście w mniejszych miastach łatwiej jest kursantom przejść szybko i sprawnie przez egzamin. W małych miejscowościach jak Zabrze nie będzie 4-pasmowych ulic i ogromnych skrzyżowań jak w stolicy. Powinno się jednak pojechać kilka razy do dużego miasta, tak aby później nie bać się jeździć nowymi drogami. Niestety jeżdżąc tylko 30 godzin, które trzeba wyjeździć w trakcie kursu na prawo jazdy nie łatwo jest się nauczyć poprawnie i płynnie prowadzić samochód i czuć pewność na drogach. Dlatego tak istotne jest pójście do dobrej szkoły jazdy w Zabrzu i innych miejscowościach na Śląsku. Podczas robienia prawo jazdy instruktor musi pomyśleć o tym, żebyśmy pojechali we wszystkie trudne miejsca. Mając takie doświadczenie do egzaminu podejdziemy ze zdecydowanie większym spokojem i o wiele łatwiej będzie nam go zdać.

Pułapki na drogach na Śląsku

Jeżeli zdecydujecie się na robienie kursu w Katowicach to możecie spodziewać się kilku pułapek, dlatego że znajduje się ich tam naprawdę sporo. Powinno się więc zwrócić uwagę na ul. Św. Jana, która kieruje się w stronę Rynku. Jest to ulica, na której przyszły kierowca musi wiedzieć, na którym pasie się ustawić jeszcze zanim pojawią się znaki. Następna trudna sytuacja jest w trakcie jazdy ul. Kobylińskiego do ul. Dąbrowskiego oraz poruszając się ul. Plebiscytową od ul. Dąbrowskiego. Na tych ulicach jest długa podwójna ciągła i trzeba bardzo uważać w trakcie skręcania, aby na nią nie najechać. Podobnie jest gdy skręcamy w lewo z ul. Andrzeja na ul. Batorego. Linię ciągłą namalowano tam na tak długim kawałku, że niemal zawsze trzeba najechać na nią tyłem samochodu. Takich pułapek na Śląsku jest zdecydowanie więcej. Zdarzają się też ulice, gdzie oznakowanie poziomie jest prawie niewidoczne. Tak jest między innymi wtedy, gdy kiedy chcemy jechać z ul. Strzeleckiej na Mikołowską. Sporo tego typu miejsc jest też w Dąbrowie Górniczej. Jednym z pechowych miejsc jest też Plac Miarki, z którego przeważnie kieruje się na ul. Wita Stwosza. Tam narysowane są dwie linie stopu. Kierowcy nie zatrzymują się tam dwa razy, jednak osoba, która jest podczas egzaminu na prawo jazdy musi przestrzegać takich przepisów.

Gdzie najlepiej zdawać egzamin na prawo jazdy?

Na szczęście na Śląsku można zdawać egzamin w większej ilości miast niż tylko Katowice. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach posiada aż 5 oddziałów terenowych. Dzięki temu egzamin na prawo jazdy można zdawać też w Dąbrowie Górniczej, Bytomiu i Tychach. W tym ostatnim dobrze odnajdą się osoby, które dobrze czują się jeżdżąc na rondach. Jest ich tam dosyć dużo i każde wygląda dokładnie tak samo. W Bytomiu jest inaczej i tam w Centrum jest bardzo dużo jednokierunkowych dróg, które potem są przekształcane na kilka kilometrów w dwukierunkowe i potem ponownie w jednokierunkowe, co potrafi być dużą pułapką.

WORD Katowice ma też oddziały terenowe trochę dalej od stolicy województwa, w Jastrzębiu Zdroju i w Rybniku.

Kursanci z Zabrza mają więc dosyć duży wybór miast do zdawania egzaminu. Nawet jeżeli postanowicie iść na naukę jazdy w Bytomiu albo Tychach, gdzie łatwiej jest nauczyć się jeździć niż w Katowicach, to mimo wszystko warto kilka jazd mieć też tam. 

Opony wielosezonowe i sezonowe – najistotniejsze różnice?

Każdy właściciel pojazdu wie jak ważny dla bezpieczeństwa jazdy jest dobór właściwych opon. Pomimo tego, że w Polsce zimy niezbyt często są zimne i z opadami śniegu, jazda przez cały rok na oponach letnich nie jest rozsądnym pomysłem. W sezonie chłodów, kiedy drogi robią się śliskie warto przemyśleć wymianę opon letnich na zimowe, ewentualnie można zakupić opony wielosezonowe. Jest to z całą pewnością rozwiązanie bardzo wygodne, ponieważ nie trzeba zmieniać opon dwa razy do roku. Wielu właścicieli samochodów zadaje sobie pytanie jaka jest różnica między oponami wielosezonowymi a letnimi, a nade wszystko, czy mogą one zagwarantować właściwą przyczepność w czasie ujemnych temperatur i śliskich dróg? Dla kogo opony wielosezonowe będą odpowiednim wyborem? Czy zakup jednego kompletu opon wielosezonowych jest korzystniejszy od tych sezonowych?

Jakie są różnice między oponami sezonowymi a całorocznymi? 

Zadaniem opon jest zapewnienia dobrej przyczepności, i jednocześnie bezpieczeństwa na drodze. Aby tak się stało, muszą być one dobrze dopasowane do warunków panujących na drogach. Inaczej zbudowane są opony przeznaczone do jazdy w upale, a inaczej takie, których używa się w zimne, śnieżne dni. Opony wielosezonowe są w pewnym sensie kompromisem. Opony wielosezonowe muszą być niezawodne w każdych warunkach. Na rynku dostępne są trzy typy bieżników wykorzystywanych zarówno w odmianach wielosezonowych, jak i letnich: symetryczne, asymetryczne oraz kierunkowe. Rzeźby w oponach wielosezonowych mają cechy zimowe i letnie. Można powiedzieć, że tego typu bieżnik ma dwie strony – letnią i zimową. Opony całoroczne różnią się od tych sezonowych również mieszanką, jaka została wykorzystana do wytworzenia gumy. Jest ona przystosowana zarówno do jazdy w niskich, jak i wysokich temperaturach. Należy również nadmienić, że opony wielosezonowe będą dobrym wyborem przypadku samochodów używanych głównie w mieście i na krótkich trasach. Samochody, które rocznie jeżdżą ponad 15 000 km powinny posiadać opony sezonowe.

Plusy i minusy opon całorocznych

Opony wielosezonowe są mniej kłopotliwe w korzystaniu od opon sezonowych. Nie ma potrzeby wymieniać ich wiosną i zimą, a tylko raz na jakiś czas zdjąć je, aby zamienić miejscem. Dzięki temu, nie musimy troszczyć się przechowywaniem dodatkowego kompletu opon. Przy oponach wielosezonowych nie musimy się martwić, że zastaną nas przedwczesne przymrozki, co w przypadku opon letnich może nie być bezpieczne. Na pewno opony wielosezonowe pozwolą również na oszczędności, ale należy liczyć się z tym, że mają one pewne minusy. Na rynku można kupić modele, które dobrze radzą sobie w niskich temperaturach, inne z kolei w warunkach letnich. Dlatego konieczne będzie pójście na kompromis. Opony całoroczne w warunkach niskich temperatur mają cechy podobne do opon zimowych średniej półki, jednak trochę gorzej poradzą sobie latem na suchej nawierzchni od dobrej jakości opon letnich. Można powiedzieć, że opony wielosezonowe są oponami zimowymi.

Kiedy zdecydować się na opony sezonowe a kiedy całoroczne?

Zakup opon jest zasadniczym wyborem, przed którym wcześniej czy później stanie każdy właściciel samochodu. Warto dobrze go przemyśleć, aby jazda samochodem była wygodna i bezpieczna. Jeśli posiadamy jakieś wątpliwości, można pójść się do profesjonalnego sklepu i skonsultować się specjalistą. Tego rodzaju sklepy można znaleźć prawie w każdym większym mieście takim jak Warszawa, Wrocław, Poznań (opony w Poznaniu) czy Łódź. Zazwyczaj zakłada się, że opony wielosezonowe są dobrym rozwiązaniem dla osób, które jeżdżą głównie po mieście do 15 tysięcy kilometrów rocznie. 

Czym jest auto detailing?

We współczesnym świecie wielu z nas nie ma zbyt dużo czasu i chęci, żeby wykonać solidną renowację samochodu. W związku z tym warto skierować swoje kroki do profesjonalnej firmy, która zajmuje się takimi zadaniami, jak car detailing (Gdańsk). Czym charakteryzuje się tego rodzaju usługa i z jakich powodów opłaca się w nią zainwestować? Tłumaczymy całą tę sprawę krok po kroku – przede wszystkim powinieneś jednak mieć świadomość, że dzięki auto detailingu Twój pojazd może już niebawem prezentować się o wiele lepiej, niż kiedykolwiek do tej pory.

Profesjonalna usługa renowacji pojazdu – car detailing

Warto zdawać sobie sprawę, że auto detailing (Gdańsk) to usługa znacznie bardziej rozbudowana niż jedynie umycie pojazdu czy też czyszczenie jego wnętrza. Mamy tutaj do czynienia z szeregiem czynności, które sprawiają, że pojazd będzie wyglądał w zasadzie jak nowy – można śmiało powiedzieć, że mamy do czynienia ze swojego rodzaju car spa. W skład usług wchodzi między innymi mycie silnika, polerowanie, woskowanie, renowacja lakieru, jak również antykorozja. 

Jaką firmę wybrać, aby wykonać odpowiedni car detailing?

Car spa (Gdynia) jest usługą, do wykonywania której konieczna jest pewna odpowiedzialność. W związku z tym nie należy zgadzać na kompromisy i warto skorzystać z usług fachowców takich jak Waxoyl. Sopot, Gdynia oraz najbliższe okolice to region, w którym znajduje się najwięcej klientów. Auto detailing w wykonaniu tej firmy jest usługą gwarantującą odpowiednie podejście do każdego samochodu. W ten sposób już niebawem będziemy mogli cieszyć się doskonałym stanem swojego auta, niezależnie od jego marki i modelu. 

Auto detailing – przywróć swojemu pojazdowi dawny blask

Posiadacze pojazdów marzą o pięknej i błyszczącej karoserii. Niestety po czasie samochód traci blask, który miał w salonie. Powierzchnia lakieru staje się matowa, pokryta rysami i przebarwieniami… Świetnym rozwiązaniem tego problemu będzie auto detailing. Gdańsk, Gdynia i Sopot są siedzibą wielu profesjonalnych firm zajmujących się auto detailingiem. Co zdecydowanie powinno się wiedzieć odnośnie pielęgnacji samochodów?
Auto detailing – co powinno się na jego temat wiedzieć?
Auto detailing to zbiór czynności pielęgnacyjnych pojazdu – obejmuje zarówno czyszczenie, jak i kompleksową konserwację. Car SPA pozwala na utrzymanie go w świetnym stanie przez wyjątkowo długi okres czasu.
Car SPA wybierane jest na większe okazje i do codziennego użytkowania.

Na czym dokładnie poleca auto detailing?

Car SPA dzieli się na kilka typów, dzięki czemu zapewnia kompleksową pielęgnację całego samochodu. Wyróżnia się zarówno auto detiling karoserii, jak i wnętrza samochodu. Zadbanie o wnętrze zaczyna się od dokładnego odkurzenia podłogi oraz elementów wyposażenia. Profesjonaliści zabezpieczają i impregnują pokrycie kokpitu i foteli, a także myją okna.
Szczegółowe czyszczenie jest pierwszym punktem pielęgnacji karoserii. Później odbywa się wypolerowanie oraz uzupełnienie rys. Proces kończy woskowanie, które ochroni samochód na długi okres czasu.

Jakie są główne korzyści z auto detailingu?

Auto deatiling pozytywnie wpływa przede wszystkim na walory estetyczne samochodu. Dzięki kosmetyki pojazd wygląda, niczym z salonu. Ma ona doskonały wpływ także na wygodę użytkowania – środek pojazdu jest czysty oraz zadbany, a jazda zdecydowanie bardziej komfortowa. Ponadto auto detailing skutecznie zabezpiecza samochód przed uszkodzeniami i niekorzystnym działaniem warunków pogodowych. Dzięki niemu samochód będzie w idealnej kondycji na długo.

Czy warto skorzystać z oferty fachowej firmy auto detailingowej?

Obecnie można znaleźć mnóstwo firm, które w swojej ofercie posiadają fachowe preparaty do auto detailingu. Dzięki temu bardzo często posiadacze samochodów wybierają pielęgnację samochodu na własną rękę, niemniej trzeba pamiętać, że aby była ona skuteczna trzeba poświęcić jej dużo czasu i posiadać odpowiednią wiedzę. Z tych względów zadanie warto przekazać fachowcom. Do bardzo chętnie wybieranych firm zalicza się Waxoyl. Profesjonaliści używają sprawdzonych produktów dobrych producentów, dzięki czemu powierzając im pielęgnację klient ma pewność dużej dbałości o samochód.

Na co zwrócić uwagę kupując auto z salonu dealerskiego na raty?

Zakup nowego samochodu wiąże się z dużym wydatkiem. Nie każdy może pozwolić sobie na kupno samochodu. Dlatego coraz chętniej wybierana jest prowadzona przez salony dealerskie sprzedaż ratalna. Takie rozwiązanie wyróżnia się atrakcyjną ceną oraz prostotą. W jaki sposób przebiega sprzedaż ratalna pojazdów w salonach dealerskich? Co koniecznie dobrze jest na ten temat wiedzieć? Z jakich względów to jedno z lepszych rozwiązań?

Jak kupić samochód z komisu na raty?

Skorzystanie ze sprzedaży ratalnej to doskonała alternatywa do kupna pojazdu za gotówkę. Dodatkowo jest to rozwiązanie dostępne praktycznie dla każdego. Wystarczy przejść przez proces przyznania finansowania. Wiele salonów współpracuje z placówkami bankowymi, dzięki czemu można bezpośrednio do nich dostarczyć wszelkie dokumenty.

Żeby kupić samochód, wystarczy znaleźć korzystną ofertę oraz wybrać konkretny model. Następnym krokiem jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Później wystarczy już tylko otrzymać zgodę na przyznanie kredytu samochodowego, odebrać kartę pojazdu oraz fakturę. Nim pojazd wyjedzie z komisu konieczne jest jeszcze przejście przez proces rejestracji – odebranie tablicy rejestracyjnej i naklejki legalizacyjnej. Gdy pojazd będzie posiadał wykupione ubezpieczenie można odebrać kluczyki z salonu.

Z jakich powodów zakup samochodu na raty w komisie to opłacalne rozwiązanie?

Sprzedaż ratalna pojazdów w komisie to dobre wyjście, gdyż nie ma konieczności jednorazowej płatności za auto co zazwyczaj bardzo nadwyręża budżet. Dodatkowo możliwe jest wybranie dowolnego modelu – dostępne są zarówno nowe, jak i używane samochody. Decydując się na kredyt samochodowy wszelkich formalności można dopełnić bezpośrednio w komisie i nie trzeba udawać się do placówki bankowej.

Gdzie najbardziej opłaca się kupić dobry pojazd?

Aby wybrać najlepsze samochody i skorzystać z korzystnej oferty, powinno się wcześniej poszukać odpowiedniego komisu. Znacznie ułatwi on wzięcie kredytu i zaproponuje najkorzystniejszą ofertę, bez względu na zdolność kredytową – wymagane jest tylko posiadanie stałego dochodu. Współcześnie dużą popularnością cieszy się firma PRESTIGE ubezpieczenia – auto z komisu na raty, która zapewnia ograniczone do minimum formalności i konkretne warunki umowy. O wiarygodności oraz najwyższej jakości usług świadczy nie tylko wieloletnia działalność na rynku oraz liczbę pozytywnych opinii.