Perspektywy zawodowe w przypadku montera instalacji sanitarnych

Monter instalacji sanitarnych jest względnie skomplikowanym i zawiłym zawodem. Wynika to głównie z tego, że instalacje sanitarne i gazowe są bardzo zróżnicowane. Osoby, które wykonują ten zawód powinni mieć dużą wiedzę z tematyki instalacji gazowych, kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, wentylacyjnych. Specjaliści z zakresu instalacji sanitarnych odpowiadają nie tylko za montaż, ale także za ich bezawaryjne funkcjonowanie. Jeżeli trzeba wykonują także modernizację, konserwacje a także naprawę. Taki fachowiec powinien także posiadać wiedzę z zakresu spawania, gdyż często istnieje potrzeba zespawania rur. Powinien posiadać również umiejętność planowania, aby móc wyznaczać miejsce montażu instalacji. Jest to profesja wymagająca ukończenia 3 letniej szkoły zawodowej. Zdobycie umiejętności w zakresie montażu instalacji sanitarnych poświadczane jest zaliczeniem egzaminu zawodowego. W całej branży budowlanej jest niewielu wyspecjalizowanych pracowników, dlatego jest to szczególnie ceniony przez pracodawców zawód.  

Warunki jakie musi spełnić kandydat, aby móc uczyć się w zawodzie

Kandydat pragnący kształcić się na kursie „monter instalacji sanitarnych” musi mieć dobre zdrowie fizyczne i psychofizyczne. Takiej pracy nie może rozpoczynać osoba, która ma problemy np. ze wzrokiem czy z kręgosłupem. Wymagane jest prawidłowe rozróżnianie barw, dobry zmysł równowagi, czucie dotykowe, czy sprawność rąk. Pracownik, który wykonuje ten zawód musi również wyróżniać się wytrzymałością na długo trwający wysiłek, cierpliwością, skrupulatnością a także umiejętnością podejmowania błyskawicznych decyzji.  Forma pracy wymaga ponadto wykazanie się zdolnością współpracy, ale i jednocześnie samodzielnego działania. Nie można zapomnieć, że jak wiele zawodów tego typu również i ten obarczony jest pewnym ryzykiem. Ze względu na pracę ze szkodliwymi substancjami jest niebezpieczeństwo zatrucia. Pracownik ten ma także nierzadko styczność z dużą ilością pyłu, co grozi pylicą płuc. Zawód może być wykonywany także przez osoby niedosłyszące – ta niepełnosprawność nie przeszkadza w prawidłowym wykonywaniu pracy.

Warunki pracy dla montera instalacji sanitarnych

Zawód montera instalacji sanitarnych cechuje się dużą różnorodnością zadań. Można {wyodrębnić|wyróżnić| trzy grupy stanowisk odpowiedzialne:

  • montaż instalacji sanitarnych,
  • konserwacja i naprawa sieci sanitarnych,
  • wykonawstwo robót.

Dyplomowany pracownik może otworzyć samodzielną firmę, jak i znaleźć pracę zarówno w większych jak i małych przedsiębiorstwach oferujących usługi budowlane. Praca zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach może wiązać się z częstymi wyjazdami. Takie firmy zazwyczaj świadczą usługi na terenie całego kraju. Istotne jest, aby monter instalacji sanitarnych miał umiejętność pracy zespołowej, gdyż zlecone zadania często obligują do ścisłej współpracy i szybkiej wymiany informacji pomiędzy pracownikami. Zamontowanie takich instalacji odbywa się zarówno w pomieszczeniach zamkniętych, jak również na świeżym powietrzu. Specyfika wykonywanych obowiązków naraża pracowników na pracę w dużym hałasie, oraz różnej temperaturze powietrza. Należy pamiętać, że monterzy często narażeni są również na niebezpieczne warunki pracy jak ruchome części maszyn, prąd, szkodliwe substancje, gazy pod ciśnieniem oraz wibracje. 

Monter instalacji sanitarnych – perspektywy rozwoju

Żeby dostać tytuł montera instalacji sanitarnych uczeń musi dostać pozytywne oceny w 3 – letniej szkole branżowej pierwszego stopnia. Kwalifikacje BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych można otrzymać po zdaniu egzaminu zewnętrznego. Kandydat wówczas dostaje tytuł montera sieci i instalacji sanitarnych. Warto „iść za ciosem” i kontynuować podnoszenie kwalifikacji w tej dziedzinie w szkole branżowej drugiego stopnia, żeby mieć możliwość przystąpienie do egzaminu z dziedziny kwalifikacji BD.22 Organizacja prac związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci oraz instalacji sanitarnych i otrzymać tytuł technika inżynierii sanitarnej. Zawód ten daje sporo opcji rozwoju, a zapotrzebowanie na takich fachowców na rynku jest naprawdę duże. Należy pamiętać, że jest również szansa zdobycia kwalifikacji w Związku Rzemiosła Polskiego i dostania dyplomu czeladnika. Umożliwia to w przyszłości dążyć do tytułu mistrza. W tej profesji można zatrudnić się jako szeregowy pracownik, ale po otrzymaniu odpowiednich kwalifikacji nic nie stoi na przeszkodzie, aby dostać stanowisko kierownicze. Bez wątpienia jest to cenny, miel widziany zawód niemal gwarantujący otrzymanie pracy. Dobry specjalista ne pewno nie będzie cierpiał na brak zajęcia.